Aanmeldformulier Solumni
Achternaam *
Voorletters *
Roepnaam *
Geboortedatum *
Geslacht *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Emailadres *
Studie *
Startjaar lidmaatschap *
Eindjaar lidmaatschap *
Ik word oud-lid van de C.S.F.R. en oud-lid (Solumnus) van Sola Scriptura. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €15 per jaar.
Gift *
25
Ik geef toestemming aan de RRQR, de C.S.F.R. en het dispuut om mijn gegevens te gebruiken in het kader van het oud-lidmaatschap.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Reunitas Reformata Quia Reformanda.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam Incassant:
Stichting Reunitas Reformata Quia Reformanda
Adres Incassant:
Goudseweg 69
2821 BE Stolwijk
Nederland
Incassant-ID:
NL65ZZZ999999991707
Ik geef toestemming aan Stichting Reunitas Reformata Quia Reformanda om jaarlijks de contributie, eventuele abonnementen en een eventuele gift van mijn rekening af te schrijven.
IBAN *
Tenaamstelling *
Datum *
Plaats *
Handtekening *